Concurs organizat cu sprijinul:
Tipografia Silkat
Annabella
Sponser Romania
Cabana Diana
Sloop
Portalul DoarSport

Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL de organizare şi desfăşurare a concursului  “Cozia Mountain Run“ 06 iulie 2019, Masivul Cozia, Călimăneşti

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competiţia ,,Cozia Mountain Run”  (denumită în cele ce urmează “Competiţia”) este organizată de Asociatia PEGAS TRIATLON CLUB şi are drept scop promovarea alergării în aer liber, în orice condiţii meteorologice, a monumentelor şi lăcaşurilor de cult din zonă, tradiţiilor şi obiceiurilor locale. De asemenea, competiţia are şi un scop umanitar. Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi facut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.coziamountainrun.ro, urmând a fi afişat şi la locul de desfăşurare a Competiţiei, precum şi în extras pe pagina de facebook a evenimentului. Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori, în momentul validării înscrierii şi ridicării kitului de concurs. Declaraţia pe proprie răspundere va fi disponibilă şi va putea fi descărcată de pe site-ul competiţiei putând fi semnată şi adusă de către participanţi la momentul validării înscrierii.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei: Competiţia se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 6 iulie 2019, începând cu ora 9:00, în Masivul Cozia. Startul şi sosirea în/din competiţie sunt amplasate în zona Barajului Turnu, in incinta camping-ului Manastirii Turnu. Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea 3 a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

Această competiţie se adresează sportivilor amatori şi doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data desfăşurării întrecerii şi s-au înscris pentru una din probele compeţiei pe pagina de “Înscriere” de pe site-ul www.coziamountainrun.ro. Competiţia va cuprinde 3 curse distincte:

a) Traseu Cozia –  30 km

b) Traseu Stânişoara – 21 km

c) Traseu Turnu – 4 km

3.3. Traseul de concurs

Traseul de concurs, care se desfăşoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci de munte turistice marcate, va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare/săgeţi de direcţionare şi va fi supravegheat de către arbitri de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului. Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea pe o scurtă porţiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Pe parcursul traseului, în anumite puncte ce vor fi anunţate de către organizatori înainte de începerea concursului şi care vor fi marcate pe harta compeţiei vor fi amplasate puncte de alimentare aprovizionate cu apa plată, băutură izotonică, mere, portocale, banane, glucoză.

3.4. Înscriere

Înscrierea participanţilor se face online pe site-ul www.coziamountairun.ro . Atenţie: nu se pot face înscrieri în ziua competiţiei!!! Limita minimă de vârstă pentru înscrierea participanţilor este de 18 ani împliniţi până la data concursului. Competiţia este deschisă tuturor sportivilor amatori.

3.5. Taxe de participare

Despre valoarea taxei de participare: aici

Se vor acorda reduceri pentru inscrierile achitate din timp. Plata taxei de înscriere se face prin transfer bancar sau prin modalităţile menţionate pe site-ul competiţiei www.coziamountainrun.ro, în momentul înscrierii online sau imediat după. Atenţie! Neplata taxei de participare într-un termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data completării formularului online va duce la invalidarea înscrierii, pe site-ul oficial al competiţiei locul de participare al neplătitorilor devenind vacant. De asemenea, organizatorii aduc la cunoştinţa participanţilor şi a persoanelor interesate că nu se restituie contravaloarea taxei de participare a unei persoane înscrise care doreşte să se retragă din competiţie sau care din diverse motive nu poate participa, această sumă urmând a se constitui donaţie pentru cauza umanitară susţinută de către Organizatori. În cazul în care retragerea concurentului a survenit după efectuarea de către organizatori a unor cheltuieli legate de participarea respectivului competitor la concurs, aceste cheltuieli vor fi acoperite cu prioritate.

3.6. Declaraţia pe propria răspundere

În momentul ridicării pachetelor de start, la Centrul de agrement Cozia din Călimăneşti, toţi concurenţii vor depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la participarea la competiţie, inclusiv cu privire la faptul ca sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie. Declaraţiile se vor putea ridica şi depune, împreună cu pachetele de start, vineri, 5 iulie 2019, între orele 17:00 şi 22:00 si sambata, 6 iulie 2019, intre orele 7:00 – 8:00 in Campingul manastirii Turnu.

ATENŢIE: Persoanele care nu au depus declaraţiile pe propria răspundere semnate vor fi automat descalificate. Taxa de înscriere platită de către aceste persoane nu se restituie şi va fi folosită conform celor declarate mai sus.

3.7. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie cu propriul echipament. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător alergării montane şi să-şi aducă haine de schimb, care vor putea fi depozitate în vestiarele puse la dispoziţie de către Organizatori în Campingul Manastirii Turnu.

Echipament obligatoriu pentru concurenţi: o haină de ploaie şi un bidon de apă de 0.5l. Echipamentul obligatoriu va fi verificat de către organizatori prin sondaj, iar persoanele care nu îl deţin vor fi descalificate. De asemenea, echipamentul obligatoriu poate fi verificat şi de către comisarii de cursă pe durata desfăşurării competiţiei.

Echipamentul recomandat de către organizatori mai cuprinde, dar nu se limintează la: pantofi de alergare, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, beţe de trekking, aceastea, însă, nefiind obligatorii. Participanţii au obligaţia de a se comporta în mod responsabil şi civilizat în timpul cursei faţă de ceilalţi concurenţi, faţă de mediul înconjurător, cât şi faţă de propria persoană, evitând să se puna pe sine sau pe ceilalţi în situaţii periculoase.

Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna participanţilor după confirmarea plăţii, în ziua de vineri, 5 iulie 2019, orele 17:00 – 22:00 şi sâmbătă, 6 iulie 2019, între orele 07:00 – 08:00.

Numerele de concurs se vor ataşa pe partea din faţă, pe deasupra îmbrăcăminţii de alergare a fiecărui concurent, astfel încât să fie vizibile. Organizatorii vor pune la dispoziţia concurenţilor un chip în vederea realizării cronometrării alergătorilor in timpul desfăşurării competiţiei. Chip-ul va fi ataşat pe numărul de concurs atribuit participantului şi va trebui să fie purtat pe tot parcursul desfăşurării probei. Numărul şi chip-ul sunt rezistente la umezeală astfel încât concurenţii nu trebuie să-şi facă probleme pentru funcţionarea acestuia în cazul în care pătrunde umezeală în zona chip-ului. Neprezentarea la linia de start cu chip-ul primit în pachetul de start ori pierderea acestuia sau deteriorarea lui pe parcursul derulării probei va duce la descalificarea participantului. Chip-ul nu se va preda organizatorilor dupa finalizarea probei, acesta fiind de unică folosinţă şi aferent doar participării la competiţia respectivă.

3.8. Start şi limite de timp

– START TRASEU STÂNIŞOARA: ora 09:00, cu 8 ore limită de timp

– START TRASEU COZIA: ora 09:00, cu 8 ore limită de timp.

– START TRASEU TURNU: ora 09:05

3.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare traseu se face în ordinea în care participanţii trec linia de sosire.

Traseu Stânişoara (21 km)

 • Feminin 18 – 29 ani
 • Feminin 30 – 39 ani
 • Feminin 40 – 49 ani
 • Feminin +50 ani
 • Masculin 18 – 29 ani
 • Masculin 30 – 39 ani
 • Masculin 40 – 49 ani
 • Masculin +50 ani

Traseu Cozia (30 km)

 • Feminin 18 – 29 ani
 • Feminin 30 – 39 ani
 • Feminin 40 – 49 ani
 • Feminin +50 ani
 • Masculin 18 – 29 ani
 • Masculin 30 – 39 ani
 • Masculin 40 – 49 ani
 • Masculin +50 ani

 

Va fi luată în considerare vârsta la data competitiei.

Traseul Turnu (4 km ) – Se vor premia ocupantii primelor trei locuri in clasamentul general masculin si feminin.

Toti participantii care trec linia de sosire vor primi medalia de participare.

3.10. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu care vor supraveghea desfăşurarea cursei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursa orice concurent dacă acesta nu respectă prezentul regulament sau într-una din următoarele situaţii:

 • – pierderea numărului de concurs
 • – ratarea unui punct de control
 • – abaterea de la traseul impus de către organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături
 • – utilizarea vreunui mijloc de transport în timpul cursei
 • – părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi alimentare)
 • – comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici, enoriaşi, în zonele din apropierea mănăstirilor de pe traseu (întrucât competiţia se desfăşoară cu trecerea prin apropierea unor mănăstiri se va adopta o ţinută şi o îmbrăcăminte adecvată la trecerea prin zonele respective)
 • – depăşirea timpului limită
 • – în cazuri excepţionale considerate ca atare de către organizatori.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze organizatorii cât mai repede cu putinţă.

SECŢIUNEA 4. ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri şi premii

Vor fi premiaţi primii trei clasaţi de la fiecare categorie a celor două curse/trasee. Premiile vor fi anunţate înainte de începerea concursului în funcţie de sponsorii care se vor implica în acest proiect. Se vor acorda şi premii surpriză oferite de către organizatori. Pe lângă premii, câştigătorii vor primi diplome şi medalii. Toţi participanţii vor primi medalia de participare şi diplome de participare. Diplomele de participare vor fi electronice şi vor putea fi descărcate de pe site-ul indicat de către organizatori începând cu data de 10 iulie 2019. La sosire toţi participanţii vor primi medalia de participare, apa plată, băutură izotonică, mere, banane, portocale, glucoză.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc în data de 6 iulie 2019  la locul de desfăşurare a evenimentului la ora 18.00.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiţii administrative (în timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorului: Asociatia PEGAS TRIATLON CLUB. Competiţia va beneficia de prezenţa unei ambulanţe şi a unei maşini de poliţie la startul competiţiei, precum şi pentru supravegherea porţiunii din traseu pe care pot fi întâlnite autovehicule.

5.2. Condiţii administrative (generale)

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista câştigatorilor va fi publicată pe site-ul  www.coziamountainrun.ro. Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, conform declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei. Prin înscriere, plata şi participare fiecare participant confirmă ca a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile care decurg din participarea la Cozia Mountain Run şi sunt responsabili pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de circumstanţe relevante precum: schimbarea vremii, trafic, condiţii meteo, zona în care se află, echipament, starea personală etc.

Organizator:

Competitie inclusa in:

Parteneri:

Ro Club Maraton
Succes Grup
primaria calimanesti
ASTO
Asociatia Succes in educatie si Sport
free bike team

Parteneri media:

Alerg
Adrenallina
Succes Press & PR